سامانه تخصصی طراحی آرم و لوگو

آیا اثر شما طراحان دیگر را تحت ثاتیر قرار خواهد داد؟

یک طراح چگونه می‌تواند میزان موفقیت خود را بسنجد؟ طراحان با چه انگیزه‌ای باید در این حرفه فعالیت کنند، پول یا عشق به کار؟ نظر طراحان...

سامانه تخصصی طراحی آرم و لوگو

توصیه‌ی بزرگان طراحی، به طراحان جوان

معمولاً بزرگان و کارکشتگان هر حرفه، گفتنی‌های بسیاری برای تازه واردهای آن رشته دارند. توصیه‌های چند طراح مطرح را در ادامه‌ی مطلب...

سامانه تخصصی طراحی آرم و لوگو

مثل یک هنرمند دزدی کنید

به تازگی به نقل قولی از آستین کلوئین برخوردم که می‌گفت: «زمانی که کسی شما را نصیحت می‌کند، در حقیقت مخاطب او، «خودش در زمان...