پروژه ها توسط گروه طراحی و تبلیغات لوگوآرت به شرح زیل انجام پذیر خواهد بود.

 


1- دریافت اطلاعات 

دریافت اطلاعات و موراد مورد نیاز یک برند و تعیین اهداف کسب و کار 

2- ایده پردازی 

ایده پردازی خلاقانه ، حرفه ای و آگاهانه تیم تخصصی لوگوآرت 

3- اجرای تخصصی 

طراحی چندین اتود دستی روی کاغد ، انتخاب نمونه برتر و اجرای فرم نهایی 

4- ارائه طرح 

تحویل به موقع ، پشتیبانی و تضمین کیفیت طرح سخنی کوتاه!

لوگو نماینده تصویری چیزی است که شرکت یا کسب و کار شما به آن باور داشته و از آن پـیروی می کند. برای مثال به لوگوی مک دونالد یا علامت تیک نایـک نگاه کنید که دو مثال از شگـفت انگیز ترین لـوگو ها بوده و خصوصیات این شرکت ها را منتقل میکنند . اما بسیاری از شرکت ها و کسب و کارها امروزه نیز این بخش مهم از شروع تجارت را نادیده میگیرند . درواقع از نظر ایده آل ، این لوگو ست که مشتریان احتـمالی شما را افزایش داده و باعث میشود تاثیر بسزایی در اولین تجربه افراد نسبت به تجـارت شما داشته باشد . یک لوگو خوب میتواند باعث تعهد مشتریان به تجارت شده ، هویت خوبی برای برند ایجاد کرده و تصویری حرفه ای از شرکت شما ایجاد کند .