سامانه تخصصی طراحی آرم و لوگو

نگاهی بر اثر رنگارنگ Gerard Lo Monaco

جرارد لون موناکو یک تصویرگر آرژانتینی، کارگردان هنری و مهندس کاغذ ساکن پاریس است.

کتاب سه بعدی که جرارد لون موناکو طراحی کرده است واقعا هوشمندانه بوده و تصاویری که دوباره پیکربندی شده است، ذوق و فزونی رنگ آثار اصلی را نشان می دهد. یک کتاب کوچک با صفحات ضخیم مات، این بسیار زیبا است و به نظر می رسد که کتاب به تنهایی همانند یک اثر هنری است.

این کتاب یک مقدمه دوست داشتنی برای کودکان در جهان هنر و تفکر انتقادی است.